Thiền nơi công sở Thư Viện

Cách Thiền nơi công sở hiệu quả nhất

Thiền nơi công sở là phương pháp giúp nhân viên văn phòng khuyến khích sức mạnh nội tâm, có được sự cân bằng và lòng từ bi để đạt tới trạng thái hài hòa, an nhiên. Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, nhà đồng sáng lập Apple Steve Jobs cùng là “tín đồ” của […]