Phong Tục Tập Quán

Đầy đủ các bài Văn khấn Rằm tháng Giêng 2024: Khấn tại nhà, tại chùa, dâng sao giải hạn đầu năm

Nghi le cung ram thang gieng trong nha

(Webtuvi.com) Cúng rằm tháng Giêng có thể thực hiện tại nhà hay tại chùa. Vì thế, có văn khấn rằm tháng Giêng 2023 tại nhà, tại chùa, văn khấn cúng dâng sao giải hạn khác nhau.
var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push([“7af391dda74e457eb29539a64a2adf44”]);
  Dưới đây, Web Tử Vi cung cấp đầy đủ các bài văn khấn Rằm tháng Giêng 2023 đúng chuẩn văn khấn cổ truyền dân tộc.
   

  1. Văn khấn Rằm tháng Giêng – Tết Nguyên Tiêu tại nhà

   
  Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
  • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  • Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
  • Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.
  • Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.
  Tín chủ (chúng) con là: ……………..
  Ngụ tại:………………………………………
   
  Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm…. gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.
   
  Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
   
  Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………. nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.
   
  Tín chủ con lại kính mời Ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.
   
  Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
    

  Van khan ram thang gieng tet nguyen tieu
   

  2. Văn khấn Rằm tháng Giêng tại chùa

   
  Dưới đây là bài văn khấn rằm tháng Giêng tại chùa.

  Cúng Phật, thần linh làm mâm lễ chay tinh khiết cùng hương hoa đèn nến.

   
  Khi đi lễ chùa, nếu là Phật tử thì có thể ngồi trước bàn thờ Phật tụng một thời kinh Phổ Môn, hoặc kinh Dược Sư để cầu bình an cho gia đạo.
   
  Nếu không tụng kinh được thì có thể dâng hương và tụng đọc bài lễ bái Tam Bảo dưới đây:
   
   Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. (3 lần, mỗi lần lạy 1 lạy )
   
   (Cầm 3 nén hương quỳ đọc tiếp)
   
   Nguyện mây hương lành này,
   Biến khắp mười phương giới,
   Trong có vô biên Phật,
   Vô lượng hương trang nghiêm,
   Viên mãn đạo Bồ Tát,
   
  Thành tựu hương Như Lai. (1 lạy, và cắm hương vào bát hương)
  Dâng hương cúng dàng rồi, dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. ( 1 lạy)
   
  (Thành kính chấp tay thành búp sen đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật
   
  Phật thân rực rỡ tựa kim san
  Thanh tịnh không gì thể sánh ngang
  Vô Thượng Chí Tôn công đức mãn
  Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.
  Phật đức bao la như đại dương
  Bảo châu tàng chứa đủ bên trong
  Trí tuệ vô biên vô lượng đức
  Đại định uy linh giác vẹn toàn.
  Phật tại Chân Như pháp giới tàng
  Không sắc không hình chẳng bụi mang
  Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật
  Bỗng thấy tai nàn tận hóa tan.
  Án phạ nhật ra hồng. (3 lần)
   
  Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. ( 1 lạy )
   
  Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 1 lạy )
   
  Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 1 lạy )
   
  Con nay đều vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối. (1 lạy)
   
  (Quỳ đọc) Chí tâm sám hối:
   
  Xưa kia gây nên bao ác nghiệp
  Đều vì ba độc: tham, sân, si
  Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra
  Hết thảy con nay xin sám hối.
  Như vậy tất thảy bao nghiệp chướng
  Ắt hẳn tiêu diệt không tàn dư
  Niệm niệm âm vang tận pháp giới
  Độ khắp chúng sinh nhập Bất Thoái. (1 lạy)
   
  Sám hối phát nguyện rồi, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật ở khắp mười phương. (1 lạy)

  So do cam nen cung dang sao giai han
   

  3. Văn khấn dâng sao giải hạn Rằm tháng Giêng

   
  Dưới đây là văn khấn dâng sao giải hạn dịp Rằm tháng Giêng.

  Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm….

   
  Tín chủ (chúng) con là: ………
  Ngụ tại: ……………………………
   
  Chúng con thành tâm có lời kính mời:
   
  Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân
  Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân
  Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân
  Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân
  Văn Xương Văn Khúc tinh quân
  Nhị thập Bát Tú, Ngũ Hành tinh quấn
  La Hầu, Kế Đô tinh quân
  Giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu:
   
  Ngày rằm Nguyên Tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tối lành, gia đình hòa thuận, trên bảo dưới nghe.
   
  Đèn trời xán lạn.
  Chiếu thắp cõi trần.
  Xin các tinh quân.
  Lưu ân lưu phúc.
  Lễ tuy mọn bạc.
  Lòng thành có dư.
  Mệnh vị an cư.
  Thân cung khang thái.
  Phục duy cẩn cáo!

  Để biết năm Giáp Thìn 2024 có sao nào chiếu mệnh, gặp vận hạn gì, xem tại: Sao hạn năm 2024.

  Các bài văn khấn cúng sao giải hạn khác:

  Văn khấn cúng sao giải hạn sao Thái Dương
  Văn khấn cúng sao giải hạn sao Mộc Đức
  Văn khấn giải hạn sao Vân Hán
  Văn khấn giải hạn sao Thổ Tú
  Văn khấn giải hạn sao Thái Bạch
  Văn khấn giải hạn sao Thủy Diệu
  Văn khấn cúng giải hạn sao La Hầu
  Văn khấn giải hạn Sao Kế Đô
  Văn khấn cúng sao giải hạn sao Thái Âm


  Tin bài cùng chuyên mục:
   

  Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng đúng chuẩn mà gia đình nào cũng nên biết
  Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng: Lý do tại sao?
  Nên cúng rằm tháng giêng vào ngày 14 hay 15 mới chuẩn?
  Theo dõi thêm Web Tử Vi tại:
  Đánh giá bài viết
  Avatar

  admin

  About Author

  Leave a comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Bài viết liên quan

  Văn hóa ba miền
  Phong Tục Tập Quán

  Tìm hiểu phong tục tập quán đặc sắc của văn hóa 3 miền Bắc Trung Nam

  (Web Tử Vi) Chào các bạn! đã bao giờ các bạn tự hỏi mình rằng phong tục tập quán đặc
  Văn hóa tết của 3 miền
  Khác Phong Tục Tập Quán

  Tìm hiểu về lễ Tết của 3 miền Bắc – Trung – Nam: Khác nhau như thế nào?

  Theo Web Tử Vi được biết với mỗi một phương, tết 3 miền bắc trung nam mỗi vùng miền đều